Ỷ thờ (nhiều người còn gọi là Ngai thờ) được đặt vị trí ở giữa và trong trên cùng bàn thờ của nhà con thứ. Nhà trưởng chi, trưởng tộc thì dùng Ngai thờ. Bên trong ỷ thờ thường đặt thần chủ hay còn gọi là bài vị thờ tượng trưng cho sự hiện diện, có mặt của người đã khuất trong gia đình. Cũng như Ngai thờ ỷ thờ được đặt vị trí ở giữa và trong cùng trên ban thờ là vật linh thiêng chứng giám cho lòng thành của bao thế hệ trong dòng tộc. Ngai thờ, ỷ thờ còn tượng trưng cho chiếc ghế dành cho tổ tiên thuộc hàng cao nhất để có thể quan sát, chứng  giám và phù hộ cho toàn bộ con cháu trong gia đình, dòng tộc.

Đồ Thờ Cúng

Ỷ thờ 01

Đồ Thờ Cúng

Ỷ thờ 02

Đồ Thờ Cúng

Ỷ thờ 03

Đồ Thờ Cúng

Ỷ thờ 04

Đồ Thờ Cúng

Ỷ thờ 05

Đồ Thờ Cúng

Ỷ thờ 06