Bàn thờ án gian 15

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít sơn Pu chạm sen hoa văn họa tiết son thếp vàng