Bàn thờ án gian 16

Đây là bàn thờ án gian gỗ mít đục hạ nền đánh vecni sơn bóng. Mẫu bàn thờ này sẽ giúp quý khách vệ sinh dễ dàng hơn