Bàn thờ án gian 25

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít đục hoa sen sơn PU