Bàn thờ án gian 30

Đây là mẫu án gian thờ gỗ mít đục hạ nền chạm tứ quý có kệ chạm hoa sen đặt tượng phật