Bàn thờ án gian 39

Đây là bộ án gian thờ gỗ mít chạm sen phun sơn PU