Bàn thờ chấp tải 03

Bàn thờ chấp tải gỗ mít sơn son thếp vàng chạm tứ quý, tứ linh