Bàn thờ chấp tải 08

Bàn thờ chấp tải gỗ dổi, chạm tứ linh