Bàn thờ ô xa 03

Bàn thờ ô xa gỗ mít, hoa văn họa tiết sơn son thếp vàng 9999, dạ chạm ngũ phúc