Bàn thờ ô xa 11

Mẫu bàn thờ ô xa gỗ mít đặt tại đình chùa