Bàn thờ ô xa 14

Bàn thờ ô xa gỗ mít sơn son thếp vàng chân vuông 10, dài 1m97 rộng 87cm cao 1m33