Bàn thờ ô xa 22

Bàn thờ ô xa gỗ mít sơn son thếp vàng thường được đặt trong các không gian thờ cúng tại đình, chùa