Bộ chấp kích 01

 19,000,000  18,000,000

Bộ chấp kích gỗ mít sơn son thếp vàng