Câu đối 03

câu đối lòng máng nền then, sơn son thếp vàng