Câu đối 05

câu đối lòng máng, câu đối phẳng gỗ mít