Câu đối 08

câu đối phẳng gỗ mít, sơn son thếp vàng