Câu đối 10

câu đối phẳng nền then, sơn son thếp vàng