Câu đối 11

câu đối phẳng nền gấm, sơn son thếp vàng