Câu đối 12

câu đối phẳng nền then, sơn son thếp vàng