Câu đối 13

câu đối phẳng nền gấm, sơn son thếp vàng