Câu đối 14

câu đối phẳng nền gấm, sơn son thếp vàng