Câu đối 15

câu đối phẳng nền then, sơn son thếp vàng