Câu đối 16

câu đối phẳng nền then, sơn son thếp vàng