Câu đối 18

câu đối phẳng nền gấm, sơn son thếp vàng