Câu đối 19

câu đối phẳng nền then, sơn son thếp vàng