Câu đối 20

câu đối phẳng nền then, sơn son thếp vàng