Câu đối 21

câu đối phẳng nền gấm, sơn son thếp vàng