Cửa võng 02

cửa võng gỗ mít sơn nguyên tấm, chạm khắc theo lối cổ, sơn son thếp vàng 9999