Cuốn thư 16

Cuốn thư gỗ gụ nền gấm sơn PU, đục mai điểu