Cuốn thư 26

Cuốn thư gỗ gụ, sơn PU, đục mai hóa rồng