Hoành phi câu đối 01

bộ hoành phi câu đối nền gấm, sơn son thếp vàng