Hoành phi câu đối 04

bộ hoành phi câu đối nền gấm, gôc gụ sơn PU