Hoành phi câu đối 05

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng