Hoành phi câu đối 06

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng