Hoành phi câu đối 07

bộ hoành phi câu đối nền gấm, sơn son thếp vàng