Hoành phi câu đối 08

bộ hoành phi câu đối nền gấm, sơn son thếp vàng