Hoành phi câu đối 09

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng