Hoành phi câu đối 11

bộ cuốn thư câu đối gỗ gụ, sơn PU