Hoành phi câu đối 13

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng