Hoành phi câu đối 14

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng