Hoành phi câu đối 15

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng