Hoành phi câu đối 16

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng