Hoành phi câu đối 17

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng