Hoành phi câu đối 18

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng