Hoành phi câu đối 19

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng