Hoành phi câu đối 20

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng