Hoành phi câu đối 21

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng