Hoành phi câu đối 22

bộ hoành phi câu đối gỗ vàng tâm