Hoành phi câu đối 23

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng