Hoành phi câu đối 24

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng